Ürünler

PVC-Granul


PVC Granül nedir ve nerelerde kullanılır?


PVC Granül(pvc compound),Vinil klorürün polimerleşmesiyle oluşur.Sert,yumuşak,opak ve saydam tipler halinde termoplast bir ürün olarak üretilen PVC Granül özellikle çeşitli kimyasallar ile işlenmiş şekilde yaygın olarak kullanılan bir malzemedir.
PVC Granül, özellikle kablo yapımında güçlükle ve pahalı bir şekilde kullanılan lastiğin egemenliğini ortadan kaldırmıştır. Zira hem üretim kolaylığıhem ucuzluk ve hem de çevre koşullarına daha dirençli olmasından dolayı PVC Granül bu sanayi dalındaki yerini almıştır. Günlük yaşamda yaygın şekilde görülen yapay deriyer döşeme malzemeleriyumuşak oyuncaklarkablo sektörüsu hortumları ve daha birçok yumuşak plastik eşyanın büyük bir bölümü plastize edilmiş PVC Granül den yapılmaktadır. 

İlgili Ürünler