PLASTAY olarak çalışanlarımıza daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı hedeflemekteyiz. Bunun için iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi benimsiyoruz.

Bu doğrultuda;

  • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; çalışanlarımızın katılımı ile tehlikeleri ortadan kaldırmayı, İSG risklerini belirlemeyi, değerlendirmeyi, riskleri azaltacak tedbirleri almayı, sonuçları sürekli izleyerek olası risklerimizi en aza indirmeyi,
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal hükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları karşılamayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarında organizasyonun her kademesinden çalışanlarımıza danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve performansımızı artırmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza hizmet aldığımız alt işveren/tedarikçi firma çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği politikamızı çalışanlarımıza ve üçüncü taraflara duyurmayı ve sürekli açık tutmayı, taahhüt ve beyan ederiz.