Çevre Ve Sağlık

Sorularınız mı var?

Tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bize Ulaşın
Çevre Ve Sağlık
Ürün ve hizmetlerini gerçekleştirirken;
Çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, altişverenlerimizin, çevremizin refah, sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını mümkün olan en üst düzeyde karşılayabilmek için
İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre Yönetim Sistemini sürdürmeyi ve sürekli geliştirmeyi,
İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre konusundaki performansımızı en üst düzeye getirmeyi,
Tüm çalışanlarımızla birlikte beceri, tecrübe ve bilgilerimizi sürekli artırabilmek için İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre konusundaki eğitimleri gerçekleştirmeyi,
Alt işverenlerimiz, müteahhitlerimiz ile birlikte çalıştığımız tedarikçileri ve ziyaretçilerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre Yönetim Sistemimiz hakkında bilgilendirerek bu konudaki uyumumuzu arttırmayı,
Çevreye verebileceğimiz zararlı etkileri minimum düzeye indirmeyi,
İş kazaları, meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıkları önlemeyi,
 
İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer yükümlülüklerin eksiksiz olarak karşılanacağını Taahhüt etmiştir.
Kalite Yönünden;
Ülke içi Pazar payımızı arttırmak ve yeni pazarlara açılmak için modern teknolojinin tüm gereklerinin de kullanılmasıyla, kaliteli ürünler üretmek ve müşterilerimizi tatmin etmek temel amacıyla,
Firmamızın gelişmesinin, çalışanlarımızın sürekli eğitimi ile mümkün olacağının bilinciyle
Değişen dünya teknolojisine paralel olarak eğitim faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi,bu çerçevede çalışanlarımızın ve firmamızın verimliliği arttırmayı,
Üretim ve sonrasında doğa bilincini devamlı gündemde tutarak gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak, ISO 9001:2008 standartlarının gereklerini yerine getiren etkili bir kalite sistemi kurarak, uygulayarak, sürekli geliştirerek sürdürmeyi,
Çalışanlarımızın aktif katılımları ve tam desteği ile ürün alanımızda kalitede öncülük etmeyi; daha verimli daha üretken olmayı ve daha iyi hizmet vermeyi taahhüt etmiştir.