PLASTAY tüm paydaşların memnuniyetini sağlayan ve kendini sürekli geliştiren dünya standardında üretim yapan bir şirket olmayı hedefler.

Bu amaçla;

  • Kalite Yönetim Sistem şartlarını tüm birimlerimizde eksiksiz yerine getireceğimizi,
  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan kalitede, rekabetçi fiyat avantajına sahip, zamanında ve güvenilir ürünler üreterek müşteri memnuniyetini artıracağımızı,
  • Tüm süreçlerimizde çalışanlarımızın aktif katılımını, eğitimini, gelişimini ve memnuniyetini ön planda tutacağımızı ve gerekli kaynakları ayıracağımızı,
  • Tüm birimlerimizde sürekli iyileştirme prensibini benimseyerek, verimlilik ve karlılığı artıracağımızı,
  • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini analiz ederek, gerekli aksiyonları alacağımızı,
  • Tüm yasa ve yönetmeliklere, müşteri özel isteklerine uyacağımızı,
  • Çevre ce işçi sağlığı güvenliğini olumsuz etkileyecek koşulları ortadan kaldırarak, uygun çalışma ortamı sağlayacağımızı,

Taahhüt ve beyan ederiz.

Plastay WhatsApp