Ürünler

D.O.P


PVC'nin kalenderleme,kaldırarak kaplama,bez plastikleme,ekstruzyon ve kalıplama işlemlerinde DOP yaygın şekilde kullanılır.Sellüloz asetat-butirat,Etil selüloz,tabi ve sentetik kauçuktan ince film eldesi,tekstil mamullerinin kaplanması,ambalaj malzemeleri,yapıştırıcılar,koruyucu ve sıcak kaplamalarda tavsiye edilir.

 
Özellikler Birim Yöntem Şartname Değeri
Ester Miktarı % GLC >99,5
D.O.P Oranı % EN-14372:2004 >99,5
Fiziksel Hali --- --- Sıvı
Görünüm --- --- Berrak
Yoğunluk (20 °C) g/cm3 ASTM D 1045 0.980-0.984
Renk Hazen ASTM D 1045 1.4830-1.4890
Asit İndisi Mg KOH/g ASTM D 1045 Maks.0,07
Kırılma İndisi (20 °C) ---- ASTM D 1045 1.4825 - 1.4865
Viskozite (20 °C) cP ASTM D 1045 76-84
Koku --- --- Tipik
Flash Point (Açık kap) °C ASTM D 1310 Min.205
Su Konsantrasyonu % ASTM D 1364-02 Maks.0,05
Kaynama Noktası °C / hPa --- 230 °C / 7
Donma Noktası °C --- -45 °C
Molekül Ağırlığı g/Mol --- 390,56
Sudaki Çözünürlüğü (20 °C) % --- >0,00005 g/l

İlgili Ürünler