ISG Yönetimi Ve Politikaları

ISG Yönetimi Ve Politikaları
PLASTAY olarak çalışanlarımıza daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı hedeflemekteyiz. Bunun için iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi benimsiyoruz.
Bu doğrultuda;
- İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; çalışanlarımızın katılımı ile tehlikeleri ortadan kaldırmayı, İSG risklerini belirlemeyi, değerlendirmeyi, riskleri azaltacak tedbirleri almayı, sonuçları sürekli izleyerek olası risklerimizi en aza indirmeyi,
- Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı,
- İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal hükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları karşılamayı,
- İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarında organizasyonun her kademesinden çalışanlarımıza danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,
- İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve performansımızı artırmayı,
- İş sağlığı ve güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza hizmet aldığımız alt işveren/tedarikçi firma çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmeyi,
- İş sağlığı ve güvenliği politikamızı çalışanlarımıza ve üçüncü taraflara duyurmayı ve sürekli açık tutmayı, taahhüt ve beyan ederiz.